Zet de klok

Een app om analoog en digitaal te leren klokkijken.

Aan de hand van onze vijf kijkpunten bepalen we of Zet de klok ingezet kan worden ter ondersteuning van de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen. Dit kan u helpen bij het bepalen of deze app ook geschikt is voor uw kind.

Aantrekkelijkheid & motivatie

De app is rustig van vorm, een eenvoudige houten klok met twee verschillende gekleurde wijzers. De focus ligt daardoor op het leren klokkijken. De kleuren ondersteunen de kleine en grote wijzer. Ook de digitale klok is eenvoudig van vorm. De oefeningen zijn aantrekkelijker en uitdagender te maken door de opdrachten binnen een bepaalde tijd te maken.

Juiste niveau & rekendoelen

Het klokkijken wordt in stapjes per onderdeel opgebouwd van hele uren – halve uren – 10/5 minuten voor en over naar de tijden door elkaar. De opdrachten passen zich niet aan het niveau van de leerling aan. Het niveau zit in de levels, die met sterren en tekst aangegeven worden. Het kind kan zo wel op zijn eigen niveau instappen. Wanneer het kind denkt het klokkijken redelijk te beheersen kan het proberen de opdrachten binnen een bepaalde tijd te maken. Van inoefenen naar automatiseren. De feedback is erg summier en door het geven van een zacht fluitsignaal en de tekst "Jammer, niet goed". Om naar de volgende opdracht te kunnen moet de klok eerst op de juiste tijd gezet worden. Er wordt hierbij geen ondersteuning geboden. De digitale tijd start op een hoog niveau. Er wordt vanuit gegaan dat het kind al bekend is met de notatie van digitale tijden en de verbinding weet met de analoge klok. Ook neemt men aan dat het kind de 24 uursklok weet, dat 6:00 ’s morgens is en 18:00 ’s avonds. Deze koppeling wordt niet in de analoge klok weergegeven. De app zou sterker zijn met meer ondersteuning bij een fout antwoord en als de analoge en digitale klokken samen zichtbaar zouden zijn.

In het menu van elk onderdeel wordt bijgehouden hoeveel opdrachten je goed hebt en onderin de balk is zichtbaar hoeveel opdrachten je nog moet doen. Tussentijds kan je stoppen en bij voortgang ga je verder met de oefening. Na het voltooien van een niveau wordt dit zichtbaar in het hoofdmenu. Als ouder kan je zien welk onderdeel is geoefend en wat de resultaten zijn. De vorderingen zijn te wissen bij de instellingen.

Uitdaging & écht nadenken

Het kind wordt aan het denken gezet door de opdrachten. Het kind moet zelf nadenken en handelen voor het juiste antwoord.

Tekeningen & verhalen

Bij de digitale klok worden de dagdelen weergegeven met plaatjes van ochtend, middag, avond en nacht. Er wordt vanuit gegaan dat het kind de 24 uurs klok kent. Bij het onderdeel ‘verzetten van de tijd’ is het mooi dat de wijzers van de gegeven tijd nog zichtbaar blijven ter ondersteuning.

Ontdekken, puzzelen & sleutelen

Er is een keuzevrijheid in welke oefeningen het kind wilt oefenen, maar niet in de manier van oplossen.

Conclusie & tips

Een overzichtelijke app met veel oefeningen om zowel analoge als digitale klokken te kunnen aflezen en op de juiste tijd te zetten. De opbouw volgt de opbouw zoals die in de meeste rekenmethodes gehanteerd wordt.

  • Speel deze app eerst samen met uw kind;

  • Leg voor het onderdeel ‘digitale tijden’ eerst de digitale tijden uit, maak daarbij een verbinding met de analoge tijd.

Voor gebruik op school:

  • Laat leerlingen in tweetallen oefenen

  • De app is ook te gebruiken op het digibord

  • Individueel te gebruiken bij bijvoorbeeld verlengde instructie

  • Leg de verbinding met de analoge tijd en de digitale tijd.