Impoppable

Honderd levels om op een vrolijke manier de tafels en delingen vlot en flexibel door elkaar te leren gebruiken.

Aan de hand van onze vijf kijkpunten bepalen we of Impoppable ingezet kan worden ter ondersteuning van de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen. Dit kan u helpen bij het bepalen of deze app ook geschikt is voor uw kind.

Aantrekkelijkheid & motivatie

De app bestaat uit 100 levels met kleurrijke bubbels waarin getallen staan. Door vlot gebruik van de tafels of delingen en binnen een bepaalde tijd laat je deze kapot knappen voor punten. De bubbels hebben een bepaalde waarde en sommige hebben een speciaal effect voor meer punten. Het is een engelstalige app, maar zal door de kinderen snel begrepen worden. De app is erg aantrekkelijk, simpel om te spelen en de kinderen beleven er veel plezier aan.

Juiste niveau & rekendoelen

Tafels en delingen moeten redelijk goed beheerst (geautomatiseerd) zijn, voordat je start met dit spel. Het startniveau is eenvoudig met eerst alleen de getallen 2, 5 en 10, al snel komen de 4 en 8 erbij, daarna worden de levels snel moeilijker. Dit vergt doorzettingsvermogen. Binnen de app wordt een onderscheid gemaakt tussen oefenen en automatiseren. De app zou rijker zijn als er meer instructie en hulp geboden wordt bij verkeerde antwoorden, bijvoorbeeld met een tafelkaart of een tip. Ook het zien van de sommen zou de kinderen ondersteunen in het leerproces. Een level moet gehaald zijn om verder te kunnen spelen. Soms moet je een level een paar keer spelen (try and error) om te ervaren wat de bedoeling is van dat level.

Uitdaging & écht nadenken

De opdrachten van de levels zijn gevarieerd, uitdagend en opklimmend in moeilijkheid zowel in opdrachten als in tijd. Deze app zet het kind continue aan het denken, het moet snel een keuze maken uit de getallen en welke tafel of deling. In de hogere levels vraagt het ook om tactisch spel. Ook binnen de levels zitten soms uitdagingen. Ook de hogere tafels komen aan bod. Met de mogelijkheid van meerdere gebruikersaccounts kunnen kinderen na elkaar spelen en een wedstrijdje met elkaar aangaan. Voor zowel de gemiddelde als betere leerlingen en volwassenen is dit een uitdagende app die verslavend kan zijn.

Tekeningen & verhalen

Er worden geen contexten (verhalen) gebruikt in deze app. De lay-out is erg aantrekkelijk, maar de bubbels en de bubbels met een speciaal effect zijn alleen voor het speelplezier. Deze ondersteunen de oplossingswijze niet.

Ontdekken, puzzelen & sleutelen

In deze app bestaan de problemen uit de keuze een tafel of deling te gebruiken en welke tafel of deling toegepast moet worden bij deze getallen. Enige basiskennis van de tafels verhoogt het speelplezier wel.

Conclusie

Automatiseren en delen van de tafels t/m 10 op een verfrissende manier. Het gaat om het toepassen en beter leren kennen van de opbouw en structuur van getallen. Het gaat dieper dan alleen het leren automatiseren. Laat de kinderen in tweetallen spelen om het leerrendement te verhogen.