Kijkwijzer

Aan de hand van vijf kijkpunten bepaalt u welke rekenapp uw kind het beste kan gebruiken.

1: aantrekkelijkheid & motivatie

Bekijk de app in de digitale appwinkel of open de app wanneer die al op de tablet staat. Stel uzelf de vraag of uw kind de app aantrekkelijk zal vinden, met andere woorden: zal hij of zij het leuk vinden om met de app te werken?

2: juiste niveau & rekendoelen

Weet u waar uw kind goed en minder goed in is bij het vak rekenen? Vraag zonodig de leerkracht om raad. Als u nu de app bekijkt, denkt u dan dat deze app past bij het rekenniveau van uw kind en bij de rekendoelen waarmee hij of zij bezig is op school?

3: uitdaging & écht nadenken

Kinderen vinden het interessant om moeilijke problemen te kunnen oplossen. Biedt deze app voldoende uitdaging voor uw kind en zetten het spel en de opgaven uw kind echt aan het denken?

4: tekeningen & verhalen

Apps verschillen enorm van elkaar. Van een virtual reality spel tot kale rekenoefeningen, maar hoe helpen tekeningen en verhalen in deze app uw kind bij het rekenen?

5: ontdekken, puzzelen & sleutelen

Bij het oefenen van sommige rekendoelen is het prima dat een app uw kind de richting wijst bij het bedenken van een oplossing. Tegelijk vinden kinderen het ook heerlijk om zelf dingen te ontdekken, te puzzelen en te sleutelen aan een mogelijke oplossing. Welke keuzevrijheid geeft deze app uw kind?

 

Wanneer u deze vijf kijkpunten heeft doorlopen, kunt u een weloverwogen keuze maken om uw kind wel of niet met deze app aan het werk te laten gaan. Veel plezier met de beste app voor uw kind!