Quick Math Jr.

Een app gericht op het gevoel krijgen voor getallen (number sence) en informeel rekenen, een belangrijke basis voor het latere rekenen.

Aan de hand van onze vijf kijkpunten bepalen we of Quick Math Jr. ingezet kan worden ter ondersteuning van de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen. Dit kan u helpen bij het bepalen of deze app ook geschikt is voor uw kind.

Aantrekkelijkheid & motivatie

De app is gericht op gevoel krijgen voor getallen zoals koppeling hoeveelheid- getalsymbool, posities van getallen en getalrelaties (getallenlijn t/m 100) en informeel rekenen (erbij en eraf met hoeveelheden). De app is makkelijk te bedienen. Elk nieuw item begint met een ‘voorbeeldfilmpje’. Wanneer je te lang wacht met spelen wordt het filmpje herhaald. De spellen zijn afwisselend en de speelduur van elk ‘doel’ is kort. Er is geen tijdslimiet, het kind kan zijn eigen tempo bepalen.

Met het behalen van je ‘tussendoel’ verdien je punten, waarmee je nieuwe items als ogen, neuzen en monden verdient. Hiermee kan je na het behalen van ‘het doel’ een extra monster maken. Dit zorgt voor plezier, motivatie en betrokkenheid.

Juiste niveau & rekendoelen

Quick Math Jr. is een van de weinige apps waar het mathematiseren redelijk goed in is verwerkt. Het spel begint met verschillende representaties van hoeveelheid – getalsymbool (helaas zonder Nederlandse uitspraak). Deze representaties zijn eerst ongestructureerd en daarna gestructureerd met modellen zoals stippatronen, de dubbel-vijf- en tienstructuur. Er is aandacht voor tellen: één voor één tellen, gestructureerd tellen (vanaf een hoeveelheid doortellen), heen en terugtellen vanaf elk willekeurig getal, tellen met sprongen van twee, drie, vijf en tien, getallen plaatsen op de getallenlijn en informeel optellen en aftrekken met hoeveelheden. Verder is er aandacht voor patroonherkenning, deel- geheelrelatie, subitizing (kleine hoeveelheid in één keer overzien) en de opbouw van getallen (14 is 10 en 4).

De app is adaptief en past de moeilijkheidsgraad van de opdrachten aan om ervoor te zorgen dat elke individuele speler op zijn niveau kan spelen. De directe feedback bestaat onder andere uit het juichen van de monsters als het antwoord goed is, nee schudden bij een fout antwoord en controle bij een fout en goed antwoord. Het tellen wordt ondersteund doordat de monsters bewegen of in getallen veranderen bij aanwijzend tellen. Er wordt echter geen hulp of hint gegeven.

Ouders kunnen in de knop ‘rapport’ zien in hoeverre de ‘doelen’ beheerst worden. Er zit overlap in de verschillende doelen. Dit wordt in de doelenbalkjes weergegeven met blauw. Bij het behalen van het ‘doel’ kleurt het balkje groen. De doelen van de levels overlappen elkaar. De vorderingen worden rond de avatar van de speler weergegeven met kleuren.

Uitdaging & écht nadenken

De kinderen worden redelijk zelf aan het denken gezet door meer hoeveelheden aan te bieden dan het getal (aanvullen of weghalen), door gestructureerde hoeveelheden en de stippen niet op dezelfde manier aan te bieden. De app is uitdagend doordat het niveau van de levels steeds een beetje hoger wordt. Ook het niveau van handelen wordt steeds een beetje moeilijker. Het begint met de koppeling getal - hoeveelheid, waarbij aanwijzend één voor één geteld kan worden, waarbij de monsters bewegen bij aanraking. Wanneer deze opdrachten goed uitgevoerd worden moeten ze gestructureerd gaan tellen. Dit is een kleine hoeveelheid in één keer overzien en vervolgens doortellen (4..,5,6) en tellen met sprongetjes van twee.

Tekeningen & verhalen

‘Het verhaal van de monsters’ dient alleen voor het plezier en motivatie. De plaatjes van de monsters dienen, indien nodig, als ondersteuning. Bij aanwijzend tellen bewegen ze of veranderen ze in een getal. Ook de modellen (zoals stippenpatroon, dubbel- en vijf- en tienstructuur) geven ondersteuning bij het tellen.

Ontdekken, puzzelen & sleutelen

Deze app heeft een vast stramien en biedt geen mogelijkheden om zelf dingen uit te puzzelen of te ontdekken. Het puzzelen zit meer in het creëren van de monsters.

Conclusie & tips

Jonge kinderen beleven erg veel plezier aan deze app door de variatie in de spellen, niveauverhoging en het maken van de monsters.

Quick Math Jr. is een van de weinige apps die aandacht besteed aan begripsvorming en number sence. De uitspraak van de getallen is in het Engels, Mandarijn of zonder uitspraak.

Helaas is er geen Nederlandse knop voor de koppeling hoeveelheid - getal - uitspraak.

De spellen worden automatisch geselecteerd op basis van vooruitgang, maar het zou nuttig zijn als de kinderen de mogelijkheid hebben om hun spel te kiezen, zodat ze zich kunnen richten op een bepaalde vaardigheid.

Tips voor ouders

Stel vragen, zoals:

  • ’Hoeveel monsters heb je net geteld’. Telt uw kind dan weer opnieuw of weet het dat het laatste getal de totale hoeveelheid is (resultatief tellen)? Resultatief tellen moet het kind beheersen om door te kunnen tellen (5..6,7).
  • ‘Hoeveel monsters gingen in het huis en hoeveel liepen er weer uit of kwamen erbij?’
  • ‘Wat zijn de buurgetallen van..?’ Buurgetallen zijn de getallen die naast een getal liggen ‘de buurgetallen van 5 zijn 6 en 4’. De buurgetallen moet je weten om door te kunnen tellen.
  • ‘Kun je ook met sprongetjes van 2 (3, 5, 10) tellen, zonder op je iPad te kijken?'

Op de website van de ontwikkelaar staan een aantal ondersteunende tips voor ouders om thuis met hoeveelheden, cijfers en tellen aan de gang te gaan.

Laat kinderen eens in tweetallen werken en de getallen benoemen. Wanneer je het Engels inschakelt leren de kinderen in het Engels tellen.

Begeleid het tellen van je kind door erop te wijzen dat je een bepaalde hoeveelheid in één keer weet en vervolgens kunt doortellen. Doe zelf tellen eens voor, bijvoorbeeld met sprongetjes.

Maak jouw eigen website met JouwWeb