UP Rekenen

Uitgebreide app voor het oefenen en automatiseren van de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, met formele (kale) sommen.

Aan de hand van onze vijf kijkpunten bepalen we of UP rekenen ingezet kan worden ter ondersteuning van de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen. Dit kan u helpen bij het bepalen of deze app ook geschikt is voor uw kind.

Aantrekkelijkheid & motivatie

De achtergrond van de app is een plaatje van kinderen die aan het spelen zijn. Na het aanmaken van een profiel verschijnt het startmenu met de keuze welke rekenvaardigheid je wilt oefenen, welke moeilijkheidsgraad en de tijd. De oefeningen zijn eenvoudig vormgegeven. De focus ligt op formeel oefenen en automatiseren. Boven in het scherm is de score te zien, wat de topscore is en hoeveel tijd er nog over is. Er is geen beloningssysteem. Alleen bij de beker is te zien of je een topscore hebt behaald. Helaas heb ik geen knop gevonden om het geluid uit te zetten, het deuntje kan gaan irriteren.

Juiste niveau & rekendoelen

Er zit een opbouw in de rekenvaardigheden: optellen en aftrekken tot 10-20-100, tafels en delen, de moeilijkheidsgraad van de sommen en de tijd van 1-2 of 5 minuten . Hierdoor kan het kind een keuze maken, die past bij zijn niveau. De app is in te zetten bij het oefenen en bij het automatiseren, door bij het laatste meer sommen in een bepaalde tijd te maken. Er is geen feedback, bij een goede som komt ‘een pingel’ en als het antwoord fout is blijft het stil. Bij een fout antwoord verschijnt eerst weer een makkelijke som voordat het kind weer verder gaat met zijn niveau. De app heeft een positieve insteek, als de tijd om is zijn alleen het aantal goede antwoorden te zien, ondersteund met een applaus. Bij aanklikken van de wedstrijdbeker is te zien wat de topscore is.

Uitdaging & écht nadenken

De uitdaging is spelen tegen jezelf door steeds een hogere score te behalen. Doordat er meerdere gebruikers aangemaakt kunnen worden kan er ook een competitie aangegaan worden.

Tekeningen & verhalen

Er zijn geen verhalen of tekeningen, die het rekenen ondersteunen. Het zijn alleen kale sommen.

Ontdekken, puzzelen & sleutelen

Er is een keuzevrijheid in welke rekenoefening het kind wil oefenen, welke moeilijkheidsgraad en hoelang (tijd), maar niet in de manier van oplossen.

Conclusie

Door de mogelijkheid van het aanmaken van verschillende profielen is de app thuis door meerdere personen te gebruiken. Ouders kunnen de wedstrijd aangaan met hun kind(eren). Wie is in het begin de beste rekenaar en hoe ontwikkelt dat zich in de loop van het jaar? Natuurlijk is dit ook leuk om op school met de klas te doen. Wint de juf of meester altijd of zijn er kinderen die sneller en beter zijn?