Moji Kloktrainer

Met Moji Kloktrainer leren kinderen analoog klokkijken. Makkelijk in gebruik, met steeds pittiger niveaus.

Aan de hand van onze vijf kijkpunten bepalen we of Moji Kloktrainer ingezet kan worden ter ondersteuning van de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen. Dit kan u helpen bij het bepalen of deze app ook geschikt is voor uw kind.

Aantrekkelijkheid & motivatie

Het is visueel een aantrekkelijke app met een analoge klok bevestigt aan een muur. De app is simpel in gebruik, de knoppen zijn intuïtief te bedienen. Het beloningssysteem is eenvoudig, maar voldoende om de app leuk te vinden. De opbouw van de oefeningen is goed doordacht. Het biedt een duidelijke structuur(hele uren – halve uren – kwart voor en over -. vijf voor en over- tien voor en over- tijden door elkaar). Bij het opstarten van de app verschijnt eerst de actuele tijd. Door op het microfoontje te klikken wordt de tijd nauwkeurig uitgesproken, bijvoorbeeld “Het is 8 minuten voor 10". De actuele tijd blijft op het beginscherm zichtbaar en komt na het voltooien van een level weer in beeld. De tijd wordt door op het microfoontje te tikken uitgesproken. Onder in het scherm staat de tijd in woorden geschreven. Het geluid is helaas niet uit te zetten, de stem kan irritatie oproepen. Door een koptelefoon te gebruiken is dit te verhelpen. De tijd instellen wordt gedaan door de grote wijzer rond te draaien, de kleine wijzers draaien mee.

Juiste niveau & rekendoelen

De app heeft 6 verschillende levels opklimmend in moeilijkheidsgraad. De app is in hoofdzaak bedoeld om de analoge tijd te oefenen. Bij instellingen (het radartje in het scherm) zijn de levels te ontgrendelen, hierdoor kan het kind zijn eigen niveau kiezen. Ook is in te stellen of je de helft van de opdrachten wilt maken. Andersom is het ook mogelijk door weer slotjes op de levels te zetten, wanneer het kind nog niet aan de oefening toe is.

De opdrachten passen zich niet aan het niveau van de leerling. Het niveau zit in de levels.

Bij een fout antwoord is er meteen feedback, de wijzers worden eerst rood en daarna springen de wijzers op de juiste tijd. Een andere vorm van feedback is dat een vogel zijn hoedje verliest, of als alle hoedjes al weg zijn, de vogel van het touw valt of er verschijnt een vogel die een poepje laat.

Zijn alle opdrachten in een level goed beantwoord dan krijgen de vogels een medaille en zijn alle levels voltooid verschijnt er een beloningsscherm.

Uitdaging & écht nadenken

Het kind moet zelf nadenken om de opdracht goed uit te voeren door aan de grote wijzer te draaien.

Tekeningen & verhalen

Het plaatje van de klok is eenvoudig en rustig. Bij het verzetten van de tijd geven de rode wijzers ondersteuning.

De plaatjes van de vogeltjes ondersteunen het kind of het juist gehandeld heeft.

Ontdekken, puzzelen & sleutelen

De antwoorden zijn eenduidig, je zet de klok goed of fout. In het beginscherm is te zien welke oefeningen gedaan zijn. Via instellingen is het mogelijk om alle hoofdstukken meteen te ontgrendelen en zo eventueel met de moeilijkste opgaven te beginnen mocht een kind alleen daar moeite mee hebben.

Een pluspunt is dat de app nooit dezelfde vragen stelt in dezelfde volgorde, waardoor de oefeningen herhaald kunnen worden.

Er is geen aandacht voor aflezen van analoge tijden, het tijdsverschil te bepalen, bijvoorbeeld ‘zet de klok 2 uur later’ en de koppeling met digitale tijden.

Conclusie & tips

Speel deze app eens samen met uw kind en maak ook eens een verbinding met de digitale tijd.

Voor gebruik op school:

Werk in een klas met koptelefoons.

Maak jouw eigen website met JouwWeb