Quick Fractions

Deze app stimuleert meer, sneller en beter oefenen met breuken. Meerdere spelonderdelen en niveaus dagen kinderen uit hun topscore te verbeteren. Een intelligente app die het handschrift van kinderen herkent.

Aan de hand van onze vijf kijkpunten bepalen we of Quick Fractions ingezet kan worden ter ondersteuning van de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen. Dit kan u helpen bij het bepalen of deze app ook geschikt is voor uw kind.

Aantrekkelijkheid & motivatie

Rekenen met breuken wordt leuker wanneer kinderen het kunnen en steeds moeilijker sommen kunnen oplossen. En dat leren ze met deze app. Het is plezierig dat het antwoord direct op het scherm geschreven kan worden. De app is eenvoudig, maar niet saai.

Juiste niveau & rekendoelen

Quick Fractions is een app die hoort bij de leerlijn ‘Breuken’, Kerndoel 26. In deze app kan flink geoefend worden zonder contexten en verhaaltjes. Kinderen kunnen met Quick Fractions meer snelheid ontwikkelen en rekenregels voor breuken memoriseren. Ze oefenen hier met het vereenvoudigen, vergelijken, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken. Het is goed om hiermee bezig te zijn wanneer ze de basis van rekenen met breuken op school hebben gehad.

Uitdaging & écht nadenken

Deze app is zeker uitdagend voor kinderen. Er zijn vier spelonderdelen, waarin kinderen op hun eigen niveau breuken oefenen:

  1. Equivalentie | Vereenvoudigen van breuken. Twee breuken worden gegeven met het ‘is gelijk’ teken ertussen. De noemer of teller van één van beide breuken is vervangen door een vraagteken.
  2. Vergelijking | Vergelijken van twee breuken, om te bepalen of de eerste breuk kleiner, groter of gelijk is aan de tweede breuk.
  3. Optellen & Aftrekken | Breuken worden bij elkaar opgeteld en van elkaar afgetrokken. Is de teller daarbij een hoger getal dan de noemer, dan is de volgende opgave het vereenvoudigen van deze breuk.
  4. Vermenigvuldigen & Splitsen (delen) | Kinderen kunnen rekenregels oefenen en breuken met elkaar vermenigvuldigen.

Tekeningen & verhalen

Meer dan breuken en symbolen voor bijvoorbeeld groter, kleiner en is gelijk, worden er niet gebruikt. Een kladpapiertje naast de app kan wel helpen bij het geven van het goede antwoord. Breukenkennis helpt om op school en in toetsen context- en verhaaltjessommen op te lossen.

Ontdekken, puzzelen & sleutelen

Kinderen gebruiken hun eigen handschrift bij het schrijven op het scherm, de herkenningsmarge van de app is best ruim, zolang er netjes geschreven wordt. Verder kunnen ze zelf bepalen welk spelonderdeel ze willen spelen en op welk niveau.

Conclusie & tips

Met de app Quick Fractions worden kinderen uitgedaagd en gemotiveerd om meer, sneller en beter te oefenen met breuken. Het oefenen gaat zonder verhaaltjes of contexten en gebeurt dus op formeel niveau. De basiskennis van rekenen met breuken is wel vereist voordat een kind op dit niveau gaat oefenen.

Voor thuisgebruik:

Ga ook eens samen aan de slag met deze app over breuken. Pak er een vel papier bij om een getallenlijn of verhoudingstabel op te tekenen en een schaar om een strook te knippen. Dat doen ze op school ook, leuk om te zien hoe uw kind dit aanpakt. Stel vragen om samen over na te denken, zoals:

Hoe kan je de breuken vereenvoudigen/omzetten naar…?
Waar komen de breuken op de getallenlijn?
Hoe verdeel je de stroken als je deze twee breuken met elkaar vergelijkt?
Wat moet je doen om de noemers gelijkwaardig te maken?
Wat moet je hier eerst doen?
Waaraan zie je of de breuk groter of kleiner is dan de andere breuk?
Heb je een verhoudingstabel, getallenlijn of strook nodig om het op te lossen?

Zoek een tijdje actief naar breuken in het dagelijks leven en praat erover met uw kind of schrijf/teken ze op een muurkrant o.i.d.