Math Doodles

Dat 'math is fun'  blijkt wel uit deze app met ongelooflijk veel mogelijkheden om vanaf groep 3 te leren rekenen met symbolen, cijfers, letters en figuren. Hiermee raak je niet zomaar uitgespeeld.

Aan de hand van onze vijf kijkpunten bepalen we of Math Doodles ingezet kan worden ter ondersteuning van de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen. Dit kan u helpen bij het bepalen of deze app ook geschikt is voor uw kind.

Aantrekkelijkheid & motivatie

De eerste keer dat je de app opent, is er een kort filmpje waarin Daren Carstens vertelt dat hij als kind al veel tekeningetjes maakte tijdens de rekenles. Later ontdekte hij dat die lijken op zijn wiskundige tekeningen die hij later als volwassene ging maken. Een filmpje is voor kinderen altijd goed, maar ze moeten wel even wachten totdat ze zelf aan de slag kunnen.

De vormgeving is vrolijk en kleurrijk. Het hoofdmenu is druk qua 'doodles', maar zonder bewegend beeld en heel duidelijk: er zijn vijf keuzes.

Binnen de verschillende spelvarianten is er een grote mate van structuur aanwezig. Er wordt feedback gegeven wanneer de puzzel opgelost is in de vorm van lovende woorden, applaus en gejoel, maar de echte beloning zit hem in het rekenen zelf. Het voelt goed om een lastige puzzel op te (kunnen) lossen en er is zoveel meer te ontdekken als het gaat om het leerstofaanbod. Ooit al eens dezelfde puzzel opgelost, maar dan met Chinese cijfers?

Wanneer kinderen gemotiveerd zijn om beter te willen worden in rekenen/wiskunde, is dit een fantastische app. En als ze jou - als ouder - met deze app bezig zien, willen ze wel meedenken of het van je overnemen. Het is namelijk een app die de speler alleen vasthoudt, als die enigszins liefde voor het vak heeft en zich uitgedaagd voelt. Een app die je een tijdje speelt en er over een tijdje weer eens bij pakt.

Juiste niveau & rekendoelen

Resultaten worden niet opgeslagen en spelen tegen anderen is binnen deze app niet mogelijk, maar wel het spelen tegen de klok in de 'race' variant. Vanaf groep 3 kan deze app ingezet worden, waarbij een kind steeds zelfstandiger kan spelen.

Op school leren kinderen vanaf groep 3 optellen en aftrekken tot 10, 20 en 100. Hiervoor is oefenen heel belangrijk, maar daarbij zijn afwisselende oefeningen wel nodig. Deze app biedt mooie oefeningen in de vorm van rekenpuzzels. Deze manier van oefenen gaat sneller en beter dan met fysieke kaartjes. Het oefenen bouwt op in moeilijkheid, van optellen en aftrekken met dobbelstenen tot echte algebra. De rekendoelen sluiten aan bij die van het basis- en voortgezet onderwijs.

Uitdaging & écht nadenken

Voor het oplossen van de rekenpuzzels is de speler aan het vergelijken, optellen en aftrekken. Daarbij kan dit met getallen, zoals meestal gebeurt, maar ook met vingerbeelden en tal van andere representaties van hoeveelheden. Dit kan een doel op zich zijn: hoe kan een hoeveelheid worden weergegeven? Welke talstelsels kennen de leerlingen en hoe komen die terug in deze app? Hoe kan je daarmee rekenen? Hoe werken binaire getallen? Ook voor de sterke rekenaar zijn hier veel uitdagingen te vinden.

Tekeningen & verhalen

De titel van de app geeft al aan dat er veel tekeningen gebruikt zijn in deze app. De ontwikkelaar tekent er wat op los! De app is te combineren met fysieke prints die op de website van Daren Carstens te downloaden zijn. Deze tekeningen ondersteunen het rekenproces, omdat er direct mee gerekend moet worden. Neem de tekening van de dobbelstenen, daar moeten de ogen van verschillende dobbelstenen worden opgeteld en afgetrokken. Deze app is volledig getekend, dus staan er ook tekeningen in die de opdracht duidelijk maken of nodig zijn om die uit te voeren. Het verhaal in deze app is eigenlijk het verhaal van de auteur, over zijn kijk op wiskunde: 'I design, program, and illustrate Math Doodles to provide a place where one can discover the joy, wonder, and fun of mathematics.' En dat mag de speler ook zelf gaan ervaren.

Ontdekken, puzzelen & sleutelen

Hoewel de app Engelstalig is, zal het de speler snel duidelijk zijn wat de bedoeling is. Zo niet, dan heeft hij/zij een korte instructie nodig. Het enorme aantal rekenpuzzels, die variëren van makkelijk naar moeilijk en van voor de hand liggend, naar onbekende getalstelsels of tellen in andere tekens, laat de speler veel nieuwe dingen ontdekken. Kinderen kunnen elkaar hier ook verder in helpen.

Conclusie

Math Doodles is een originele en vrolijke app die met zijn vele rekenpuzzels op verschillende niveaus kinderen kan laten ontdekken hoe leuk rekenen is.