De eerste 10 tafels

Een app gericht op het oefenen van de eerste 10 tafels van vermenigvuldigen.

Aan de hand van onze vijf kijkpunten bepalen we of De eerste 10 tafels ingezet kan worden ter ondersteuning van de reken-wiskundige ontwikkeling van kinderen. Dit kan u helpen bij het bepalen of deze app ook geschikt is voor uw kind.

Aantrekkelijkheid & motivatie

De lay-out van de app, in de vorm van een schriftje, is eenvoudig en overzichtelijk. De opbouw van oefeningen ziet er in elke tafel hetzelfde uit. Er wordt geen gebruik gemaakt van spel of een beloningssysteem. Bij een goed antwoord krijgt het kind een groene V en bij een fout antwoord een rood X te zien. Door het ontbreken van een spelvorm of beloningssysteem zijn de oefeningen vrij eentonig. Dit kan voor sommige kinderen snel saai worden, terwijl anderen het puur formeel oefenen juist prettig vinden.

Bij instellingen is aan te geven hoeveel vragen per oefening en bestaat de mogelijkheid om de tijdslimiet in te stellen van laag-gemiddeld-hoog. De tijdslimiet is niet zichtbaar in het speelveld, kinderen ervaren geen druk. Naarmate de oefeningen vorderen gaat de tijdslimiet vanzelf omhoog. Na elke oefening verschijnt de score met het aantal ..% goed, .. % de eerste keer goed en ..% binnen 15 seconden (hoogste niveau) goed. Tevens is zichtbaar of de tijdslimiet gehaald is. De vervolg keuze is ‘opnieuw’, ‘je werk nakijken’ of ‘verder gaan’.

Juiste niveau & rekendoelen

Het kind kan - doordat het zelf een keuze kan maken welke tafel en oefening het wil oefenen - op eigen niveau oefenen en aan zijn eigen doelen werken. De oefeningen zijn gericht op formeel (getalsmatig)oefenen. Er is geen aandacht voor begripsvorming en strategiegebruik.

Uitdaging & écht nadenken

Er is weinig inbreng van de speler. De oefeningen liggen allemaal vast. De enige inbreng is dat het kind zijn eigen tafel en oefening kan kiezen.

Door de vaste opbouw van de oefeningen en het verslepen van de gegeven antwoorden hoeven de kinderen niet zelf na te denken over het antwoord.

Een enige uitdaging zou kunnen zijn door een tafel te gaan oefenen die je nog niet kent.

Tekeningen & verhalen

De app is gericht op het formeel rekenen, er komen geen verhalen en tekeningen in voor.

De tekeningen van een appel in de eerste oefening van elke tafel is niet echt ondersteunend voor de begripsvorming.

Ontdekken, puzzelen & sleutelen

Door het vaste stramien, de gegeven antwoorden is er geen gelegenheid tot ontdekken, puzzelen of sleutelen.

Conclusie

Wees bewust dat deze app alleen gericht is op het formeel oefenen van de tafels. Er wordt niet echt aandacht besteed aan begripsvorming en het strategiegebruik (verdubbelen, halveren, één meer of minder). Ook worden er geen rekenmodellen zoals groepjes-, rooster- of lijnmodel ingezet. Er is zodoende geen aandacht voor het opbouwen van een tafelnetwerk. In de eerste oefening van elke tafel is een beetje aandacht voor begripsvorming, bijvoorbeeld 1 x 8 (plaatje van 1 appel), de volgende oefening wordt ...x8=. De vervolg oefeningen zijn alleen getalsmatig ’8x1, 8x2, 8x3, enzovoort’. Op formeel niveau klopt het antwoord, maar de betekenis (begripsvorming) is verschillend, namelijk 8 x 2= 8 groepjes met 2 appels en niet 2 groepjes met 8 appels. Deze opbouw kan voor kinderen verwarrend zijn en problemen opleveren bij toepassingen. Zet deze app daarom pas in nadat de begripsvormingsfase en het strategiegebruik op school zijn aangeboden.

Wilt u deze app eerder inzetten, ondersteun uw kind dan door de tafel te laten leggen met materialen en/of te tekenen. ‘Kun je 4x3 met blokjes neerleggen?’, ‘Kun je het ook tekenen?’ Laat het kind verwoorden wat hij doet. Benoem lang ‘.. groepjes van..’ i.p.v. ‘..keer..’. Leer gelijk de omkeertafel aan, zodat er een goede begripsvorming ontstaat.

Stel vragen over het strategiegebruik 'Hoe weet je 9x.., 4x.., 6x.. zo snel?’ en laat regelmatig een verhaaltje vertellen bij een tafelsom om inzicht te krijgen in de begripsvorming.

Een ander aandachtspunt van deze app is, dat de antwoorden altijd zijn gegeven. Het kind hoeft niet zelf over de antwoorden na te denken. De antwoorden hoeven alleen versleept te worden. De kans bestaat dat de kinderen niet naar de tafels kijken maar naar de antwoorden en die van laag naar hoog verslepen naar de juiste tafelsom. Oefen de tafel na het oefenen mondeling, waarbij het kind het antwoord moet geven.